Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 214
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Noradrenalin Aguettant 0.08 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-07-03.docx

PL

Resepti

Noradrenalin Kalceks 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Noradrenalin Pfizer (ent.Hospira) 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-06-17

PL

Resepti

Noradrenaline Sintetica 0.1 mg-ml, 0.2 mg-ml, infuusioneste, liuos SPC 2019-05-02.doc

PL

Resepti

Noradrenaline Sintetica 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-07-10.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nordimet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nordimet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Norditropin FlexPro 5mg-1.5ml, 10mg-1.5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Norditropin Nordiflex 5mg-1,5ml, 10mg-1,5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Norditropin SimpleXx 5mg-1.5ml, 10mg-1.5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Norflex 100 mg depottabletti SPC 2017-06-13

PL

Resepti

Norflex 30 mg/ml injektioneste SPC 2017-06-13

PL

Resepti

Norgesic 35 mg- 450 mg tabletti SPC 2020-03-23

PL

Resepti

Noritren 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-02.doc

PL

Resepti/itsehoito

Norlevo 1,5 mg tabletti SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Normofundin 50 mg-ml injektioneste SPC 2019-12-12

PL

Resepti

Normosang 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuos SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Norspan 15 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 30 mikrog-tunti, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Norspan 5, 10, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-07-27

PL

Resepti

Norvasc 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-01-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Norvir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Novantrone 2 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-10-30

PL

Resepti

Novastan 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-02-28

PL

Resepti/itsehoito

Novavita 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-02-09

PL

Resepti

Noviana 0,5 mg_0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2016-01-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoEight - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Novofem tabletti SPC 2016-01-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoMix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoNorm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Novopulmon Novolizer 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2018-02-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >