Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 220
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fibryga 1 g injektio - infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-11-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Filgrastim Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Filsuvez - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-02-01

PL

Resepti

Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-05

PL

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti SPC 2008-01-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fingolimod Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fingolimod Ailon 0.5 mg kapseli, kova SPC 2023-12-14

PL

Resepti

Fingolimod Avansor 0.5 mg kapseli, kova SPC 2021-09-20

PL

Resepti

Fingolimod Krka 0,5 mg kapseli, kova SPC 2023-07-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fingolimod Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fingolimod Orion 0.5 mg kapseli, kova SPC 2021-11-23

PL

Resepti

Fingolimod ratiopharm 0.25 mg ja 0.5 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2021-05-06

PL

Resepti

Fingolimod Stada 0.5 mg kapseli, kova SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Fingolimod Zentiva 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-01-13

PL

Resepti

Fingolimoid Tillomed 0.5 mg kapseli, kova SPC 2023-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Finlee - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Finomel infuusioneste, emulsio SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Finomel Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2021-01-19

PL

Itsehoito

Finrexin jauhe SPC 2023-08-15

PL

Itsehoito

Finrexin Neo jauhe SPC 2023-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fintepla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firazyr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firdapse (ent. Zenas) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Firekol 500 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firmagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fixopost 50 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2023-04-06

PL

Resepti

Flagyl 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-02

PL

Resepti

Flagyl 500 mg emätinpuikko SPC 2022-12-02

PL

Resepti

Flagyl comp Emätinpuiko SPC 2024-01-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >