Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 205
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Fexorin 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fiasp - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fibclot 1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-06-13

PL

Resepti

Fibryga 1 g injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-11-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Filgrastim Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-15

PL

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti SPC 2008-01-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fingolimod Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fingolimod Avansor 0.5 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2020-05-20.docx Uusi

PL

Resepti

Finomel infuusioneste, emulsio SPC-2018-01-07.docx

PL

Resepti

Finomel Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2019-01-07.docx

PL

Itsehoito

Finrexin jauhe SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Finrexin Neo jauhe SPC 2020-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firazyr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firdapse (ent. Zenas) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firmagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fixopost 50 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-06-18

PL

Resepti

Flagyl 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03.doc

PL

Resepti

Flagyl 500 mg emätinpuikko SPC 2020-06-03.doc

PL

Resepti

Flagyl Comp emätinpuikko SPC 2018-01-12

PL

Resepti

Flamazine 1% emulsiovoide SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Flavamed (ent. Ambroxol Berlin Chemie) 6 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-06-06

PL

Resepti

Flavamed 30 mg tabletti SPC 2017-05-25

PL

Resepti

Flavamed 60 mg poretabletti SPC 2016-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flebogamma DIF (ent. Flebogammadif) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flecainide Orion 100 mg, 200 mg depotkapseli, kova SPC 2018-01-30

PL

Resepti

Flexilev 5 mg-1.25 mg dispergoituva tabletti annostelulaitteeseen SPC 2017-11-20

PL

Itsehoito

Flexiloges tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flixabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >