Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 189
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Folvite 1 mg tabletti SPC 2018-05-02

PL

Resepti

Fomeda Easyhaler 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2018-03-01

PL

Resepti

Fomepizole Eusa Pharma 5 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2017-01-24

PL

Resepti

Foradil 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli SPC 2013-08-15

PL

Resepti

Formatris Novolizer 6, 12 mcg-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-09-26

PL

Resepti

Formaxa 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe ja kapseli SPC 2015-12-08

PL

Resepti

Formoterol Easyhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2018-03-01

PL

Resepti

Formoterol Stada 12 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2017-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forsteo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fortacin (ent. Lidocaine/Prilocaine Plethora) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forxiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fosaprepitant Accord 150 mg infuusiokuiva-aine SPC 2018-09-13

PL

Resepti

Fosastad 70 mg - 2800 IU, 70 mg- 5600 IU tabletti SPC 2017-06-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fosavance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Foscan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fosfomycin Infectopharm 40 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-11-07 Uusi

PL

Resepti

Fosrenol 1000 mg jauhe SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 1000 mg purutabletti SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 250 mg purutabletti SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 500 mg purutabletti SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 750 mg jauhe SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 750 mg purutabletti SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fostimon 150 IU-ml injektiokuiva-aine SPC 2018-01-03

PL

Resepti

Fostimon 75 IU-ml injektiokuiva-aine SPC 2018-01-03

PL

Resepti

Fostimon Set 225 IU 300 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-01-03.doc

PL

Resepti

Fostimon Set 75 IU-ml 150 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-01-03.doc

PL

Resepti

Fotil Forte silmätipat kerta-annospakkaus SPC 2018-04-06

PL

Resepti

Fotil ja Fotil Forte silmätipat SPC 2017-01-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fotivda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fragmin 12500, 25000 IU/ml injektioneste, liuos SPC 2015-03-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >