Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 189
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fragmin 2500, 10000 IU-ml injektioneste, Fragmin Cum Conservans 10 000 IU anti-Xa-ml injektioneste SPC 2015-03-31

PL

Resepti

Frisium 10 mg tabletti SPC 2017-04-06

PL

Resepti

Froidir 25, 100 mg tabletti SPC 2017-11-06

PL

Resepti

Frovaptan, 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-10-12

PL

Resepti

Frovatriptan Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2014-05-09.DOCX

PL

Resepti

Fucicort emulsiovoide SPC 2018-09-25

PL

Resepti

Fucicort Lipid 20 mg-g + 1mg-g emulsiovoide SPC 2018-09-25

PL

Resepti

Fucidin 2 prosenttia voide SPC 2016-11-29

PL

Resepti

Fucidin 2 prosenttinen emulsiovoide SPC 2012-09-19

PL

Resepti

Fucidin 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-04-14

PL

Resepti

Fucidin voideside SPC 2012-09-19

PL

Resepti

Fucidin-Hydrocortison emulsiovoide SPC 2018-09-25

PL

Resepti

Fucithalmic 10 mg-g silmätipat, suspensio kerta-annospakkaus SPC 2018-01-18

PL

Resepti

Fucithalmic 10 mg-g silmätipat, suspensio SPC 2018-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fulphila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fultium 10000 IU-ml tipat SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Fultium 20000 IU kapseli, pehmeä SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Fultium 25000 IU oraaliliuos SPC 2018-01-17

PL

Resepti

Fultium 2740 IU-ml tipat SPC 2018-03-14

PL

Resepti

Fultium 3200 IU kapseli, pehmeä SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Fultium 800 IU kapseli, pehmeä SPC 2018-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fulvestrant Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fulvestrant Sandoz 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2017-09-21

PL

Resepti

Fulvestrant Teva 250 mg injektioneste SPC 2018-04-19

PL

Resepti

Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2013-01-22

PL

Resepti/itsehoito

Fungorin 1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2015-03-19

PL

Resepti

Fungorin 250 mg tabletti SPC 2015-03-19

PL

Resepti

Furesis 20mg, 40mg tabletti SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Furesis 500 mg tabletti SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Furesis Comp tabletti SPC 2017-10-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >