Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 220
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forsteo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fortacin (ent. Lidocaine/Prilocaine Plethora) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forxiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fosaprepitant Accord 150 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Fosastad 70 mg - 2800 IU, 70 mg - 5600 IU tabletti SPC 2023-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fosavance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Foscan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Foscarnet Tillomed 24 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-30

PL

Resepti

Fosfomycin Infectopharm 40 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Fosrenol 1000 mg jauhe SPC 2023-10-16

PL

Resepti

Fosrenol 1000 mg purutabletti SPC 2023-10-16

PL

Resepti

Fosrenol 250 mg purutabletti SPC 2023-10-16

PL

Resepti

Fosrenol 500 mg purutabletti SPC 2023-10-16

PL

Resepti

Fosrenol 750 mg jauhe SPC 2023-10-16

PL

Resepti

Fosrenol 750 mg purutabletti SPC 2023-10-16

PL

Resepti

Fostimon 150 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-08-07

PL

Resepti

Fostimon 75 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-08-07

PL

Resepti

Fostimon Set 225 IU, 300 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-08-07

PL

Resepti

Fostimon Set 75 IU, 150 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-08-03

PL

Resepti

Fotil forte silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-10-18

PL

Resepti

Fotil ja Fotil Forte silmätipat, liuos SPC 2021-10-18

PL

Resepti

Fotil ja Fotil Forte silmätipat, liuos SPC 2021-10-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fotivda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fragmin 12500 IU-ml, 25000 IU-ml injektioneste, liuos SPC 2022-09-07

PL

Resepti

Fragmin 2500 IU-ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-08

PL

Resepti

Frekidir 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-27

PL

Resepti

Frisium 10 mg tabletti SPC 2021-01-04

PL

Resepti

Froidir 25 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Frovaptan 2.5 mg tabletti SPC 2022-03-28

PL

Resepti

Frovatriptan Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >