Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 196 kokonaismäärästä 196
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fulvestrant Teva 250 mg injektioneste SPC 2018-04-19

PL

Resepti

Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-01-31

PL

Resepti/itsehoito

Fungorin 1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2015-03-19

PL

Resepti

Fungorin 250 mg tabletti SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Furesis 20mg, 40mg tabletti SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Furesis 500 mg tabletti SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Furesis Comp tabletti SPC 2017-10-25

PL

Resepti

Furosemid Accord 10 mg-ml injektio-infuusioneste 25 ml injektiopullo SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Furosemid Accord 10 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Furosemid Hameln 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-08-27.doc

PL

Resepti

Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2018-02-22

PL

Resepti

Furosemide Norameda 10mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Fusidic Acid Orifarm 20 mg-g emulsiovoide SPC 2016-03-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fuzeon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fycompa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fyremadel injektioneste, liuos SPC 2018-06-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7