Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 280
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Deslox 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-07-04

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-08.docx

PL

Resepti

Desogestrel ratiopharm 75 mikrog tabletti SPC 2020-04-02

PL

Resepti

Desogestrel Sandoz tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-15.doc

PL

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletit SPC 2020-03-31

PL

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Detremin 800 IU-tippa tipat, liuos SPC 2020-03-19

PL

Resepti

Detrusitol 1, 2 mg tabletti SPC 2020-02-21

PL

Resepti

Detrusitol SR 2, 4 mg depotkapseli SPC 2020-02-21

PL

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletit SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Dexavit 4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-02-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dexketoprofen Krka 50 mg - 2 ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Dexliq 4mg_ml oralliliuos SPC 2018-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexmedetomidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dexmedetomidine Altan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-03-30

PL

Resepti

Dexmedetomidine Altan Pharma 4 mikrog-ml infuusioneste SPC 2020-03-11.doc

PL

Resepti

Dexmedetomidine Kalceks 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-07-17 Uusi

PL

Resepti

Dexmedetomidine Mylan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-03-09

PL

Itsehoito

Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide SPC OTC 2019-08-29

PL

Resepti

Di-Adreson F Aquosum 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2012-12-05

PL

Resepti

Diabact UBT 50 mg tabletti SPC 2019-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Diacomit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diafer 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-11.docx Uusi

PL

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti PL 2020-04-28.docx

PL

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti SPC 2020-06-10.docx

PL

Resepti

Diapam 2 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Diapam 2 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Diapam 5 mg-ml injektioneste SPC 2002-09-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >