Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 272
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Disperin 500 mg tabletti SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Ditebooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2016-11-01

PL

Resepti

diTekiBooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2018-03-08

PL

Resepti

Ditekipol injektioneste, suspensio SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Ditrim Duplo oraalisuspensio SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Ditrim Duplo tabletti SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Diuramin mite tabletti SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Diuramin tabletti SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Divigel 0.1 prosenttinen geeli SPC 2016-02-24

PL

Resepti

Divina tabletti SPC 2016-03-07

PL

Resepti

Diviseq tabletti SPC 2001-02-12

PL

Resepti

Divisun 2000 IU tabletti SPC 2019-09-24

PL

Resepti

Divisun 800 IU tabletti SPC 2019-09-24

PL

Resepti

Divitren tabletti SPC 2018-06-05

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-25

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-04.docx

PL

Resepti

Dizminelle 0.02mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-11

PL

Resepti

Dobuject 50 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-24

PL

Resepti

Dobutamin Hameln 12.5 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-04-01 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Docetaxel Actavis 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Docetaxel Amring 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-12-31

PL

Resepti

Docetaxel Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Zentiva (ent. Docetaxel Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dolatramyl 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletit SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Dolerin 500 mg - 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >