Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Donepezil Orion 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-20

PL

Resepti

Dopital 50 mg, 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2022-06-22

PL

Resepti

Dopmin 40 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Doptelet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dormicum 7.5 mg, 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-10

PL

Resepti

Dormix 12.5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-23

PL

Resepti

Dorzolamid-Timolol Sandoz 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2023-03-29

PL

Resepti

Dorzolamide-Timolol Stada 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2023-02-14

PL

Resepti

Dostinex 0,5 mg tabletti SPC 2021-07-07

PL

Resepti

Dotarem 279,3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-05-08 Uusi

PL

Resepti

Dotarem 279,3 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2024-05-08 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dovato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Doximed 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Doximed 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Doximycin 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2022-12-20

PL

Resepti

Doxitin100 mg tabletti SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Doxitin150 mg tabletti SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Doxorubicin Accord 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2024-01-31

PL

Resepti

Doxorubicin medac 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-03-29

PL

Resepti

Droglican 200 mg - 250 mg kapseli, kova SPC 2022-11-15

PL

Resepti

Dronedarone Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Droperidol Sintetica 0.5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-07-05

PL

Resepti

Dropizol 10 mg-ml tipat, liuos SPC 2022-07-15

PL

Resepti

Drospin Midas 3 mg - 0,03 mg tabletti SPC 2015-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Drovelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Duact kapseli, kova SPC 2020-09-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duaklir Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duavive - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ducressa 1 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-03-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dukoral - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >