Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 280
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Duosol Cum Kalium 2 mmol-l hemofiltraationeste SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Duosol Cum Kalium 4 mmol-l hemofiltraationeste SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Duosol Sine Kalium hemofiltraationeste SPC 2019-09-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DuoTrav - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol 13,8 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol Junior 6,9 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-03-06

PL

Itsehoito

Duphalac 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-06-18 Uusi

PL

Itsehoito

Duphalac 950 mg-g jauhe SPC 2020-06-18 Uusi

PL

Itsehoito

Duphalac Fruit 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-04-15 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dupixent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Duraphat 22.6 mg-ml dentaalisuspensio SPC 2019-08-22

PL

Resepti/itsehoito

Duraphat 5 mg-g hammastahna SPC 2019-12-04

PL

Resepti

Durogesic 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastariSPC 2020-08-11.doc Uusi

PL

Resepti

Dutasterid-Tamsulosin Krka 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Dutasteridd-Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Dutasteride Accord 0,5 mg kapseli SPC 2020-01-07

PL

Resepti

Dutasteride Krka 0.5 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-06-01.docx Uusi

PL

Resepti

Dutasteride Medical Valley 0.5 mg kapseli SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Dutasteride ratiopharm 0.5 mg kapseli SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Dutasteride Stada 0,5 mg kapseli, pehmeä SPC 2019-07-08.docx

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosin Orion 0.5 mg-0.4 mg kapseli SPC 2019-02-20.doc

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Accord 0.5 mg_0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Stada 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-08-31 Uusi

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Hexal 0.5 mg - 0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-02-05.doc

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Mylan 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC 2019-12-30.doc

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Sandoz 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-06-22

PL

Resepti

Dutasteride-Tamuslosinhydrochlorid Glenmark 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova PL

PL

Resepti

Dutasteride-Tamuslosinhydrochlorid Glenmark 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC

PL

Resepti

Dutester 0,5 mg kapseli SPC 2019-02-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >