Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Disperin 500 mg tabletti SPC 2021-08-18

PL

Resepti

diTeBooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2023-05-11

PL

Resepti

diTekiBooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Ditekipol injektioneste, suspensio SPC 2022-09-01

PL

Resepti

Ditrim duplo 16 mg-ml - 50 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Ditrim duplo 160 mg - 500 mg tabletti SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Ditustin 6 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-09-12

PL

Resepti

Diuramin 5 mg-50 mg tabletti SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Diuramin mite 2.5 mg-25 mg tabletti SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Divifarm 2000 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-10

PL

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Divigel 0,1 % geeli SPC 2023-07-14

PL

Resepti

Divina tabletti SPC 2023-06-21

PL

Resepti

Diviseq tabletti SPC 2001-02-12

PL

Resepti

Divisun 2000 IU tabletti SPC 2023-06-16

PL

Resepti

Divisun 800 IU tabletti SPC 2023-06-16

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-07

PL

Resepti

Dizminelle 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-20

PL

Resepti

Dobutamin Hameln 12.5 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2024-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Docetaxel Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-09-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Docetaxel Nordic 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-03-17

PL

Resepti

Dolatramyl 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2023-12-19

PL

Resepti

Dolerin 500 mg-150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-02 Uusi

PL

Resepti

Dolmed 5 mg tabletti SPC 2023-06-30

PL

Resepti

Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2021-09-27

PL

Resepti

Donepezil Krka 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-20

PL

Resepti

Donepezil Navamedic (ent. Donepezil Aspen) 5, 10 mg tabletti SPC 2017-12-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >