Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 280
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Delstrigo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deltyba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Demoson 1 mg-g voide SPC 2020-07-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dengvaxia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Denise 150-20 mikrog tabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Dentocaine 40 mg-ml- 0.005 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-05-21

PL

Resepti

Dentocaine 40 mg-ml- 0.01 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-05-21

PL

Resepti

Depo-Medrol 40 mg-ml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-04-14.doc

PL

Resepti

Depo-Medrol cum Lidocain 40mgml-10mgml injektioneste, suspensio 2020-04-14.doc

PL

Resepti

Depolan 10, 30, 60, 100, 200 mg depottabletti SPC 2019-04-02

PL

Resepti

Deponit NT 5 , 10 mg-24 h depotlaastari SPC 2014-05-12

PL

Resepti

Deprakine 200 mg-ml tipat SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Deprakine 300, 500 mg depottabletti SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Deprakine 300, 500 mg enterotabletti SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Deprakine 60 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Dermovat 0.5 mg-g emulsiovoide ja voide SPC 2018-10-17

PL

Resepti

Dermovat Scalp 0.5 mg-ml liuos iholle SPC 2018-06-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Descovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Desferal injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2016-11-28

PL

Resepti

Desfluraani Piramal 100 % v-v inhalaatiohöyry SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-01.doc

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-01.doc

PL

Resepti

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti SPC 2020-04-16

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadin Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Desloratadin Stada 0,5 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti SPC 2018-09-27

PL

Resepti

Desloratadine Sopharma 0.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >