Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 187
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

GalliaPharm 0.74-1.85 GBq radionuklidigeneraattori SPC 2019-12-19

PL

Itsehoito

Gastrografin oraaliliuos SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Grazax 75000 SQ-T, tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-09-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Helicobacter Test INFAI - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hexvix 85 mg jauhe ja liuotin, liuosta varten virtsarakkoon SPC 2019-01-02

PL

Resepti

Icomas 0.30 % lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2020-06-16.doc

PL

Resepti

Imagopaque 200 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

PL

Resepti

Imagopaque 300 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

PL

Resepti

Imagopaque 350 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

PL

Resepti

Indium 111In DTPA 37 MBq-ml injektioneste, SPC 2020-12-21 Uusi

PL

Resepti

Indium IN-111 chloride 370 MBq-ml kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Indium In-111 Oxinate kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

Injektionesteisiin käytettävä vesi CSL Behring SPC 2020-08-31.doc

PL

Resepti

Iomeron 150, 200, 250, 300, 350, 400 mg I-ml injektioneste, liuos SPC 2018-02-22

PL

Resepti

Iopamigita 300 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2011-09-07

PL

Resepti

Itulazax 12 SQ-Bet tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-02-21.docx

PL

Itsehoito

Jodix 130 mg tabletti SPC 2015-10-16

PL

Resepti

Kalciumfolinat Stada 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-03-31

PL

Itsehoito

Kaliumjodidi G-L Pharma 65 mg tabletti SPC 2020-07-03.docx

PL

Resepti

Levofolic 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lokelma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lumark - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luminity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lung Test CO (He) Linde 0.28% lääkkeellinen kaasu, puristettu, SPC 2020-06-16.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lutathera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lymphoseek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
LysaKare - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lääkehappi AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen SPC 2017-12-17

PL

Resepti

Lääkehappi AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2017-12-17

PL

Resepti

Lääkehiilidioksidi AWO 100 % lääkkeellinen kaasu, nesteytetty SPC 2020-08-05.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >