Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 187
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Soluprick SQ Siitepölyt liuos ihopistotestiin SPC 2017-11-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somakit Toc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
SonoVue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stamicis 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-08-03

PL

Itsehoito

Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraalisen käyttöön SPC 2018-10-26

PL

Resepti

Steripet 250 MBq-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Striascan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Teceos valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-11-04

PL

Resepti

Technescan DMSA valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

Technescan DTPA valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusiota varten SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Technescan MAG3 valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusiota varten SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

Technescan PYP 20 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Technescan Sestamibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2014-08-25

PL

Resepti

Tekcis 2-50 GBq radionuklidigeneraattori, SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Tektrotyd 20 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-07-25.doc

PL

Resepti

Tetrofosmin Rotop 0.23 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Thallous TI-201 Chloride injektioneste SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Theracap kapseli SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Tisseel liuokset kudosliimaa varten SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Tuberculin PPD RT 23 SSI 2 TU-0.1 ml injektioneste SPC 2019-01-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tybost - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ultra-TechneKow FM radionuklidigeneraattori SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

Uromitexan 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Uromitexan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Uromitexan 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Uromitexan cum conservans 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Vasculosis 10 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velphoro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veltassa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >