Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 187
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Osteocis valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkevalmistetta varten SPC 2014-01-30

PL

Resepti

Pentacis valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praxbind - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Primovist 0.25 mmol-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Prohance 279.3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-11-23

PL

Resepti

Prohance 279.3 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-10-07

PL

Resepti

Protamiinisulfaatti Leo Pharma 1400 anti-hepariini KY-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2014-10-13

PL

Resepti

Pulmocis valmisteyhdistelmä radioaktiivista valmistetta varten SPC 2019-02-27

PL

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten PL 2015-09-22

PL

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten SPC 2019-07-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pylobactell - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quadramet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Renagel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Renocis valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-08-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Renvela - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Resonium jauhe oraalisuspensiota-peräruiskesuspensiota varten SPC 2018-05-15

PL

Resepti

Rotop-Nanohsa 0,5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2015-09-04.docx

PL

Resepti

Sammibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-03-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Savene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Scintimun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

SeHCAT 370 kBq kapseli SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Sevelamer Avansor 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sevelamer carbonate Winthrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sevelamer Pharmathen 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-18.docx

PL

Resepti

Sodium Iodide I-123 37 Mbq-ml injektioneste SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Sodium Iodide I-131 37-7400 MBq kapseli terapiaan SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Soluprick Positiivinen Kontrolli 10 mg-ml liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ Epiteeliuutteet liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ huonepölypunkit liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ hyönteismyrkyt liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >