Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 187
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DaTSCAN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferasirox Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferasirox Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Deferasirox Stada 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteinen tabletti, SPC 2020-09-02 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferiprone Lipomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferiprone Lipomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Desferal injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2016-11-28

PL

Resepti

Diabact UBT 50 mg tabletti SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Dotarem 279.3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-12-10

PL

Resepti

Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-02-14.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
EndolucinBeta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exjade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fasturtec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ferriprox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fludeomap 250 MBq-ml injektioneste, liuos SPC 2017-10-17

PL

Resepti

Flumazenil B. Braun 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-04-22

PL

Resepti

Flumazenil Fresenius Kabi 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-04-01

PL

Resepti

Flumazenil hameln 0,1mg-ml injektio-/infuusioneste, liuos, SPC 2020-06-11.doc

PL

Resepti

Fomepizole Serb 5 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Fosrenol 1000 mg jauhe SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 1000 mg purutabletti SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 250 mg purutabletti SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 500 mg purutabletti SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 750 mg jauhe SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Fosrenol 750 mg purutabletti SPC 2018-09-26

PL

Resepti

Gadograf 1,0 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-07.docx

PL

Resepti

Gadograf 1,0 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-07.docx

PL

Resepti

Gadovist 1 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-09-14.doc

PL

Resepti

Gadovist 1 mmol-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-14.doc

PL

Resepti

Galli Ad, 0,74-1,85 GBq, radionuklidigeneraattori, SPC 2018-05-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >