Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 189
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Lääkeilma AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu SPC 2015-02-17

PL

Resepti

Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO SPC 2018-08-27

PL

Resepti

Lääkkeellinen karbogeeni AWO 5 pros.-95 pros. lääkkeellinen kaasu SPC 2015-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Macimorelin Aeterna Zentaris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Meta-Iodobenzylguanidine(I-131) diagnostiseen käyttöön 9.25 - 18.5 MBq-ml injektioneste SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Meta-Iodobenzylguanidine(I-131) terapeuttiseen käyttöön 185 MBq - 740 MBq-ml infuusioneste SPC 2018-11-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Methylthioninium chloride Proveblue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Metopirone 250 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-03-16.docx

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste, liuos SPC 2017-04-25

PL

Resepti

Multihance 334 mg, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku, SPC 2020-05-18.docx

PL

Resepti

Multihance 334 mg/ml injektioneste, liuos, SPC 2020-05-18.doc

PL

Resepti

Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-04-11

PL

Resepti

Naloxon B. Braun 0.4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-26

PL

Resepti

Nanocoll 0.5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-06-22

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 9 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-05

PL

Itsehoito

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg-ml injektioneste SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Nephromag 0.2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-12-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neuraceq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nexodal 0,4 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nyxoid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Octreoscan 111 valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Omnipaque 140, 180, 240, 300, 350 mgI-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ondexxya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Optiray 240 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Optiray 300 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Optiray 300 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Optiray 320 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Optiray 320 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Optiray 350 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >