Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 224
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Risedronat Accord 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-14

PL

Resepti

Risedronat Sandoz 35 mg tabletti SPC 2020-02-19

PL

Resepti

Rismyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Risperdal 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Risperdal Consta 25 mg, 37.5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Risperidon Actavis 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2018-08-03

PL

Resepti

Risperidon Krka 0,5, 1, 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-05-22.doc.doc

PL

Resepti

Risperidon Krka 0,5, 1, 2, 3, 4, 6 mg tabletti SPC 2020-05-22.doc

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajaova SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2009-05-27

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-19

PL

Resepti

Risperidon Orion 1 mg_ml oraaliliuos SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0,25 mg tabletti SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg kalvopäällysteiset tabletti SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 0,5 mg tabletti SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Risperidone STADA 0,5 mg tabletti SPC 2019-12-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ristaben - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ristfor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritalin 10, 20, 30, 40, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-02-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ritemvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritonavir Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ritonavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritonavir Sandoz 100 mg tabletti SPC 2020-05-06

PL

Resepti

Rivastigmin Orion 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Rivastigmin ratiopharm 13.3 mg-24 h depotlaastari SPC 2016-09-06

PL

Resepti

Rivastigmin ratiopharm 4.6 mg-24 h, 9.5 mg-24 h depotlaastari SPC 2016-09-06

PL

Resepti

Rivastigmin Stada 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2019-12-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >