Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 224
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine 1 A Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rivastor 13.3 mg-24 h depotlaastari SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Rivastor 4.6 mg-24 tuntia, 9.5 mg-24 tuntia depotlaastari SPC 2020-02-26 Uusi

PL

Resepti

Rivatril 0.5 mg, 2 mg tabletti SPC 2018-01-05

PL

Resepti

Rivatril 2 mg tabletti SPC 2014-08-04

PL

Resepti

Rivomoxi 400 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-06-22.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixathon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixubis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rizastad 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2014-05-14.doc

PL

Resepti

Rizatriptan Stada 10 mg tabletti SPC 2019-10-17.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rizmoic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RoActemra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Robinul 0.2 mg-ml injektioneste SPC 2020-05-08

PL

Resepti

Robinul-Neostigmin 0,5 mg - ml+2,5 mg - ml injektioneste, liuos SPC 2020-06-24 Uusi

PL

Resepti

Rocephalin cum lidocain 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-03-09.doc

PL

Resepti

Rocuronium B.Braun 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-03-17

PL

Resepti

Rocuronium Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio-infuusioneste,liuos SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Rocuronium Hameln 10 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2020-07-15 Uusi

PL

Resepti

Roferon-A injektioneste 3 milj. IU-0.5ml inj.neste liuos esitäytetty ruisku SPC 2018-05-30

PL

Itsehoito

Rogaine mg-ml liuos iholle SPC 2020-01-17.doc

PL

Resepti/itsehoito

Rolod 500 mg ja 1000 mg tabletti SPC 2019-05-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rolufta Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Rometor ratiopharm 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-10-08

PL

Resepti

Ropinirol Krka 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2020-05-14

PL

Resepti

Ropinirol Orion 2 mg, 4 mg ja 8 mg depottabletit SPC 2019-11-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >