Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 226
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Rometor ratiopharm 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-09-20

PL

Resepti

Ropinirol Krka 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2017-11-23

PL

Resepti

Ropinirol Orion 2 mg, 4 mg ja 8 mg depottabletit SPC 2017-05-26

PL

Resepti

Ropinirol Sandoz 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2017-06-27

PL

Resepti

Ropinostad 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2017-07-04

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-07-02

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg-ml, 7.5 mg-ml, 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-07-02

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-02-05

PL

Resepti

Ropivacaine B. Braun 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Ropivacaine B. Braun 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Ropivacaine B. Braun 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Ropivacaine B. Braun 7,5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2013-10-31

PL

Resepti

Ropivacaine BioQ 2 mg-ml infuusioneste, liuos, antovälineistö SPC 2019-04-17.doc

PL

Resepti/itsehoito

Rosazol 1 % emulsiovoide SPC 2018-02-12

PL

Resepti

Rosudapin (ent. Rosuvastatin-Amlodipin Krka) 10mg-10mg, 10mg-5mg, 15mg-10mg, 15mg-5mg, 20mg-10mg, 20mg-5mg SPC 2016-12-21

PL

Resepti

Rosuvastatin Accord 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Rosuvastatin Actavis (ent. Rosuvastatin ratiopharm) 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Rosuvastatin Glenmark 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-20

PL

Resepti

Rosuvastatin Krka 15 mg 30 mg tabletti SPC 2019-04-24

PL

Resepti

Rosuvastatin Krka 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg tabletti SPC 2019-04-24

PL

Resepti

Rosuvastatin Mylan 5mg 10 mg ja 20 mg 40 mg tabletti SPC 2019-07-17

PL

Resepti

Rosuvastatin Orion (ent. Rosuvastatin Aurobindo) 5, 10, 20, 40 mg tabletti SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Rosuvastatin ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Rosuvastatin Sandoz 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Rosuvastatin Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Rosuvastatin Xiromed 5mg, 10mg, 20mg, 40 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimibe ratiopharm 5 mg- 10 mg, 10 mg-10 mg, 20 mg - 10 mg tabletti SPC 2019-09-10 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rotarix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RotaTeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >