Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 82 kokonaismäärästä 82
Edelliset 30    |  1  2  3   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Procapen vet 3 g intramammaarisuspensio PL 2018-04-24

SPC

Resepti

Procapen vet. 300 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2020-04-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Profender - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prolevare - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pronestesic vet 40 mg-ml + 0,036 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-04-21

SPC

Resepti

Propalin 50 mg-ml siirappi PL 2023-09-28

SPC

Resepti

Propodine 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2019-08-22.docx

SPC

Resepti

Propomea vet 10 mg-ml injektio_infuusioneste, emulsio PL 2023-12-20

SPC

Resepti

Proposure 10 mg-ml injektioneste, emulsio PL 2021-12-02

SPC

Resepti

PropoVet Multidose 10 mg-ml injektioneste, emulsio PL 2024-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Proteq West Nile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ProteqFlu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ProteqFlu-Te - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ProZinc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Purevax FeLV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Purevax Rabies - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Purevax RC - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Purevax RCP - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Purevax RCP FeLV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Purevax RCPCh - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Purevax RCPCh FeLV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3