Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 82
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palladia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Panacur AquaSol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Paracox-5 vet suspensio oraalisuspensiota varten PL 2020-07-16.doc

SPC

Resepti

Paracox-8 vet suspensio oraalisuspensiota varten PL 2024-04-10 Uusi

SPC

Resepti

Parevet vet infuusioneste, liuos PL 2015-04-14.doc

SPC

Resepti

Partoxin vet. 17 mikrog_ml injektioneste, liuos PL 2023-10-30

SPC

Resepti

Parvoruvax vet injektioneste, suspensio PL 2023-03-06

SPC

Resepti

Penovet vet 300 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Peptizole 370 mg-g oraalipasta PL 2021-12-13

SPC

Resepti

Pergoquin 1 mg tabletti PL 2023-09-29

SPC

Resepti

Perlutex Vet. 5 mg tabletti PL 2021-04-19

SPC

Resepti

Petrem Vet 100 % inhalaatiohöyry, neste PL 2024-01-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pexion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Phenoleptil vet 100 mg tabletti PL 2023-04-28

SPC

Resepti

Phenoleptil vet 12,5 mg tabletti PL 2023-04-28

SPC

Resepti

Phenoleptil vet 25 mg tabletti PL 2023-02-20

SPC

Resepti

Phenoleptil vet 50 mg tabletti PL 2023-05-22

SPC

Resepti

Pimobendan Vetmedica 1.25 mg, 5 mg purutabletti PL 2013-10-31

SPC

Resepti

Pimobendan Vetmedica 2.5 mg purutabletti PL 2013-10-31

SPC

Resepti

Pimotab 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg ja 15 mg purutabletti PL 2020-08-28.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pirsue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pluset vet injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2016-09-16

SPC

Resepti

Porcilis APP vet injektioneste suspensio PL 2020-03-27.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis AR-T DF - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis ColiClos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Porcilis Ery + Parvo Vet. injektioneste, suspensio PL 2023-11-06

SPC

Resepti

Porcilis ERY vet injektioneste, suspensio PL 2020-01-02

SPC

Resepti

Porcilis Glässer Vet injektioneste, suspensio PL 2019-12-11.doc

SPC

Resepti

Porcilis Lawsonia ID vet. kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, emulsio PL 2023-03-24

SPC

Resepti

Porcilis Lawsonia vet. kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, emulsio PL 2021-08-30

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >