Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: r


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 31
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Rabadrop oraalisuspensio PL 2021-03-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rabigen SAG2 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rabisin vet injektioneste, suspensio PL 2023-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rabitec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rapidexon vet 2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2014-01-06

SPC

Resepti

Receptal vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos PL 2019-10-10

SPC

Resepti

Recicort vet 1,77 mg-ml + 17,7 mg-ml korvatipat, liuos PL 2021-12-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Recocam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reconcile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Regumate Equine 2,2 mg/ml oraaliliuos hevosille PI 2012-05-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RenuTend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Repose vet 500 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ReproCyc ParvoFLEX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Respiporc Flu3 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Respiporc FLUpan H1N1 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Revertor vet 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2012-09-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
REXXOLIDE - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rheumocam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rhiniseng - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rilexine vet (ent. Cefalexine Virbac vet) 300 mg tabletti PL 2012-12-05

SPC

Resepti

Rilexine vet (ent. Cefalexine Virbac vet) 600 mg tabletti PL 2012-12-05

SPC

Resepti

Rilexine vet (ent. Cefalexine Virbac vet) 75 mg tabletti PL 2012-12-05

SPC

Resepti

RIMADYL BOVIS VET 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-02-10

SPC

Resepti

RIMADYL vet 20 mg, 50 mg ja 100 mg purutabletti PL 2021-11-29

SPC

Resepti

Rimadyl vet 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-10-29

SPC

Resepti

Robexera vet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti PL 2023-07-28 Uusi

SPC

Resepti

Rogiola vet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti PL 2023-07-28 Uusi

SPC

Resepti

Romefen vet 100 mg-ml injektoneste, liuos PL 2020-03-20

SPC

Resepti

Rompun vet 20 mg_ml injektioneste, liuos PL 2021-03-26

SPC

Resepti

Rycarfa vet 20 mg, 50 mg ja 100 mg tabletti PL 2022-03-24

  1  2  |  Seuraavat 30   >