Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: d


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 44
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Dalmaprost vet 0,075 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-04-13

SPC

Resepti

Dalmarelin 25 mikrog/ml injektioneste, liuos PL 2018-03-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dany's BienenWohl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daxocox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dectospot vet 10 mg-ml kertavaleluliuos PL 2019-05-15

SPC

Resepti

Depo-medrol vet 40 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2015-07-09.doc

SPC

Resepti

Dermanolon vet 1.77 mg-ml+17.7 mg-ml sumute iholle, liuos PL 2019-02-06

SPC

Resepti

Dermipred Vet 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti PL 2020-02-05.doc

SPC

Resepti

Detonervin vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2016-03-08

SPC

Resepti

Dexaject 2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-05-14.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdomitor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dexrapid vet. 2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-10-09

SPC

Resepti

Diazedor vet. 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-03-23.docx

SPC

Resepti

Dilaterol vet 25 mikrog-ml siirappi PL 2019-12-09.doc

SPC

Resepti

Dimazon vet 50 mg/m injektioneste, liuos PL 2011-05-17

SPC

Resepti

Dinalgen vet 150 mg-ml injektioneste, liuos PL 2016-12-15

SPC

Resepti

Dinolytic vet. 12,5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-02-05

SPC

Resepti

Dinolytic vet. 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-02-05

SPC

Resepti

Distemink Vet kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio PL 2018-09-20.docx

SPC

Resepti

Dolovet vet 160 mg-g jauhe PL 2013-12-16

SPC

Resepti

Dolpac vet tabletit keskikokoisille koirille PL 2013-12-09

SPC

Resepti

Dolpac vet tabletit pienille koirille PL 2013-12-09

SPC

Resepti

Dolpac vet tabletit suurille koirille PL 2013-12-09

SPC

Resepti

Domitor vet 1mg-ml injektioneste, liuos PL 2015-09-21.doc

SPC

Resepti

Domosedan vet 10 mg_ml injektioneste, liuos PL 2021-07-06

SPC

Resepti

Domosedan vet 7,6 mg-ml geeli suuonteloon PL 2018-02-09

SPC

Resepti

Dorbene vet 1 mg/ml injektioneste, liuos PL 2013-12-03

SPC

Resepti

Doxybactin vet 10 mg-ml oraalisuspensio PL 2012-11-07

SPC

Resepti

Doxybactin vet 200 mg tabletti PL 2019-06-24

SPC

Resepti

Doxybactin vet 400 mg tabletti PL 2019-06-24

  1  2  |  Seuraavat 30   >