Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: v


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 44
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Varromed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxxitek HVT+IBD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectormune ND - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectra 3D - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectra Felis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti/itsehoito

Veloxa vet 150 mg - 144 mg - 50 mg purutabletti PL 2020-06-15

SPC

Resepti/itsehoito

Veloxa vet 525 mg - 504 mg - 175 mg purutabletti PL 2020-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vepured - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veraflox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Versican Plus Bb Oral kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, oraalisuspensiota varten PL 2023-12-20

SPC

Resepti

Versican Plus DHP kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio PL 2023-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus DHPPi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus DHPPi/L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus DHPPi/L4R - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus Pi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus Pi/L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus Pi/L4R - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Versiguard Rabies vet injektioneste, suspensio PL 2023-09-05

SPC

Resepti

Vetbromide 600 mg tabletti PL 2022-11-22

SPC

Resepti

Vetemex vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-10-31

Resepti

Veterelin vet 0.004 mg-ml injektioneste, liuos PL 2011-12-01.doc

SPC

Resepti

Vetergesic vet 0.3 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-12-03

SPC

Resepti

Vetflurane 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste PL 2024-04-12.docx Uusi

SPC

Resepti

Vetmedin vet 0,75 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-04-24 Uusi

SPC

Resepti

Vetmedin vet. 1.25, 2.5, 5 ja 10 mg purutabletti PL 2020-03-19

SPC

Resepti

Vetofol vet 10 mg/ml injektioneste, emulsio PL 2019-06-07

SPC

Resepti

Vetoryl 10 mg kapseli, kova PL 2021-01-31

SPC

Resepti

Vetoryl 120 mg kapseli, kova PL 2021-01-31

SPC

Resepti

Vetoryl 30 mg kapseli, kova PL 2021-01-31

  1  2  |  Seuraavat 30   >