Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: e


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 70
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Easotic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Econor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecoporc Shiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Efex vet 10 mg purutabletti PL 2018-10-12

SPC

Resepti

Efex vet 100 mg purutabletti PL 2021-06-14

SPC

Resepti

Efex vet 40 mg purutabletti PL 2021-06-14

SPC

Itsehoito

Effipro 100 mg-ml paikallisvaleluliuos koirille PL 2013-09-17

SPC

Itsehoito

Effipro 100 mg/ml paikallisvaleluliuos kissoille PL 2013-09-17

SPC

Resepti

Ekoflogyl Vet 1,8 mg-ml + 8,7 mg-ml geeli PL 2022-02-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eluracat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emdocam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Engemycin LA vet 100 mg_ml injektioneste, liuos PL 2024-03-05

SPC

Resepti

Enrocat vet 25 mg-ml oraalisuspensio PL 2021-01-14

SPC

Resepti

Enrotron vet. 150 mg tabletti PL 2016-09-15

SPC

Resepti

Enrotron vet. 50 mg tabletti PL 2016-07-18

SPC

Resepti

Enterisol Ileitis vet kuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin, oraalisuspensiota varten PL 2023-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enteroporc Coli AC - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Epibarb vet. 100 mg tabletti PL 2020-06-15.docx

SPC

Resepti

Epibarb vet. 25 mg tabletti PL 2020-06-15.docx

SPC

Resepti

Epibarb vet. 60 mg tabletti PL 2020-06-15.docx

SPC

Resepti

Epityl vet 60 mg tabletti PL 2018-08-07.doc

SPC

Resepti

Eprecis vet 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-02-02

SPC

Resepti

Eprinex. vet 5 mg-ml kertavaleluliuos PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Equest Pramox 19,5 mg-g + 121,7 mg-g oraaligeeli PL 2023-09-14

SPC

Resepti

Equest vet 18,92 mg-g oraaligeeli PL 2023-05-25

SPC

Resepti

Equibactin vet. 333 mg-g + 67 mg-g oraalipasta PL 2019-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis Prequenza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis Prequenza Te - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis StrepE - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis Te - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >