Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: i


Pakkausselosteet 1 - 24 kokonaismäärästä 24
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Imaverol Vet 100 mg-ml konsentraatti liuosta varten iholle PL 2022-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imoxat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Improvac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imrestor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Increxxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Incurin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inflacam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Infucal vet. (Hipracal-FM) infuusioneste, liuos PL 2019-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ingelvac CircoFLEX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Innovax-ILT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Innovax-ILT-IBD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Innovax-ND-IBD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Innovax-ND-ILT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Insistor vet. 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-05-19

SPC

Resepti

Interceptor vet. 2,3 mg, 5,75 mg, 11,5 mg, 23 mg tabletti PL 2024-02-05

SPC

Resepti

Isaderm vet. geeli PL 2021-11-10

SPC

Resepti

Isathal Vet. 1 pros silmätipat, suspensio PL 2022-10-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Isemid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

IsoFlo vet 100 prosenttia w-w inhalaatiohöyry, neste PL 2023-04-14

SPC

Resepti

Isothesia vet 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste PL 2021-03-08

SPC

Resepti

Itrafungol vet 10 mg-ml oraaliliuos PL 2023-02-20

SPC

Resepti

Ivomec Comp oraalipasta PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Ivomec vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-06-23

SPC

Resepti

Ivomec vet 18.7 mg-g oraalipasta PL 2023-02-01