Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: f


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 54
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fatrovax RHD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Febrivac 3-Plus injektioneste, suspensio PL 2017-10-10

SPC

Resepti

Felimazole Vet. 1,25 mg tabletti, päällystetty PL 2021-01-31

SPC

Resepti

Felimazole Vet. 2,5 mg tabletti, päällystetty PL 2021-01-31

SPC

Resepti

Felimazole Vet. 5 mg tabletti, päällystetty PL 2021-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Felisecto Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Felithyrol Vet 5 mg-ml oraaliliuos PL 2024-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Felpreva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Fencovis RCE vet injektioneste, suspensio PL 2022-07-05

SPC

Resepti

Fenoflox vet 100 mg/ml injektioneste, liuos PL 2015-03-23

SPC

Resepti

Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste, liuos PL 2015-03-23

SPC

Resepti

Ferglep vet 200 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-10-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fevaxyn Pentofel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ficoxil 227 mg purutabletti PL 2021-06-04

SPC

Resepti

Ficoxil 57 mg purutabletti PL 2021-06-04

SPC

Resepti

Filavac VHD K C+V injektioneste, suspensio PL 2020-10-20.docx

SPC

Resepti

Finadyne vet 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-12-30

SPC

Resepti

Finilac vet 50 mikrog-ml oraaliliuos PL 2021-04-02

SPC

Resepti

Fipralone vet. 50 mg paikallisvaleluliuos PL 2021-10-07

SPC

Resepti

Fipralone vet. 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg paikallisvaleluliuos PL 2021-10-07

SPC

Resepti

Firodyl vet 250 mg purutabletti PL 2020-09-10.docx

SPC

Resepti

Firodyl vet 62,5 mg purutabletti PL 2020-09-10.docx

SPC

Resepti

Florselect vet. 300 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-03-28.docx

SPC

Resepti

Floxabactin vet 15 mg tabletti PL 2016-06-01

SPC

Resepti

Floxabactin vet 150 mg tabletti PL 2015-12-18

SPC

Resepti

Floxabactin vet 50 mg tabletti PL 2015-12-18

SPC

Itsehoito

Flubenol vet 44 mg-ml oraalipasta PL 2021-07-01

SPC

Resepti

Flubenol vet 50 mg-g jauhe PL 2023-10-30

SPC

Resepti

Fludosol 200 mg-ml suspensio juomaveteen sekoitettavaksi PL 2024-01-12

SPC

Resepti

Flunixin 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-11-09

  1  2  |  Seuraavat 30   >