Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: k


Pakkausselosteet 1 - 17 kokonaismäärästä 17
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Kefavet vet 250mg, 500mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2012-03-16

SPC

Resepti

Kelamoxil vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2023-10-20

SPC

Resepti

Kesium 200 mg - 50 mg purutabletti PL 2023-06-06

SPC

Resepti

Kesium 40 mg - 10 mg purutabletti PL 2023-06-06

SPC

Resepti

Kesium 400 mg - 100 mg purutabletti PL 2023-06-06

SPC

Resepti

Kesium 50 mg - 12.5 mg purutabletti PL 2023-06-06

SPC

Resepti

Kesium 500 mg - 125 mg purutabletti PL 2023-06-06

SPC

Resepti

Ketabel vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-08-23

SPC

Resepti

Ketador vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-04-01

SPC

Resepti

Ketaminol vet 50 mg/ml injektioneste, liuos PL 2019-11-04

SPC

Resepti

Ketochemie 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-12-13

SPC

Resepti

Ketodolor vet 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-11-21.doc

SPC

Resepti

Ketovet vet 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-04-01

SPC

Resepti

Ketovet vet 160 mg-g jauhe PL 2017-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kexxtone - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Kloxerate retard vet intramammaarisuspensio PL 2019-07-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kriptazen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi