Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: h


Pakkausselosteet 1 - 13 kokonaismäärästä 13
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Halagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Halocur - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Hemosilate vet 125 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-07-22.docx

SPC

Resepti

Hippomectin 12 mg-g oraaligeeli hevosille PL 2018-12-18

SPC

Resepti

Hippozol vet 400 mg enterorakeet PL 2019-10-02.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hiprabovis IBR Marker Live - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Hiprabovis somni - Lkt injektioneste, emulsio PL 2019-04-12.doc

SPC

Resepti

HuveGuard MMAT vet suspensio oraalisuspensiota varten PL 2021-01-04

SPC

Resepti

HuveGuard NB vet suspensio oraalisuspensiota varten PL 2021-01-04

SPC

Resepti

HY-50 vet. 17 mg_ml injektioneste, liuos PL 2021-03-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hydrocortisone aceponate Ecuphar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Hyobac App Multi Vet. injektioneste, emulsio PL 2021-11-23

SPC

Resepti

Hyonate vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-07-12