Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 82
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis PCV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis PCV ID - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis PCV M Hyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis Porcoli Diluvac Forte (ent. Porcilis Porcoli) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Porcivac Ery Parvo injektioneste, emulsio PL 2022-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posatex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poulvac E. coli - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poulvac Procerta HVT-IBD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prac-tic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Prascend 1 mg tabletti PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Prasequin vet. 1 mg tabletti PL 2023-07-26

SPC

Resepti/itsehoito

Prazitel 230 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-02-08

SPC

Itsehoito

Prazitel Plus, tabletti koiralle PL 2014-10-02

SPC

Resepti

Prednicortone vet 20 mg tabletti PL 2022-04-12

SPC

Resepti

Prednicortone vet 5 mg tabletti PL 2022-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PREVEXXION RN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PREVEXXION RN+HVT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PREVEXXION RN+HVT+IBD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Previcox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevomax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Prid delta 1,55 g depotlääkevalmiste, emättimeen PL 2021-11-09

SPC

Resepti

Prilactone vet 10 mg purutabletti PL 2018-03-02.doc

SPC

Resepti

Prilactone vet 100 mg purutabletti PL 2021-06-14

SPC

Resepti

Prilactone vet 50 mg purutabletti PL 2021-06-14

SPC

Resepti

Prilium 150 mg jauhe oraaliliuosta varten PL 2022-02-28

SPC

Resepti

Prilium 300 mg jauhe oraaliliuosta varten PL 2022-02-28

SPC

Resepti

Prilium 75 mg jauhe oraaliliuosta varten PL 2022-02-28

SPC

Resepti

Prilocard 1.25 mg 2.5 mg 5 mg tabletti PL 2012-08-30.docx

SPC

Resepti

Procamidor Comp Vet 40 mg-ml + 0,036 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-05-26

SPC

Resepti

Procamidor vet. 20 ml-ml injektioneste, liuos PL 2023-05-26

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >