Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: o


Pakkausselosteet 1 - 17 kokonaismäärästä 17
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncept IL-2 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onsior - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ophtaclin vet 10 mg-g silmävoide PL 2022-09-09

SPC

Resepti

Optimmune vet 2 mg-g silmävoide PL 2023-09-12

SPC

Resepti

Orbenin retard vet 500 mg intramammaarisuspensio PL 2023-09-06

SPC

Resepti

Orbeseal 2,6 g intramammaarisuspensio PL 2023-05-04

SPC

Resepti

Osphos 51 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-03-25

SPC

Resepti

Osteopen vet 100 mg_ml injektioneste, liuos PL 2022-05-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Osurnia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Otimectin 1 mg-g korvageeli PIL 2019-07-24

SPC

Resepti

Otisur vet 23,0 mg-ml + 5,0 mg-ml + 5500 IU-ml korvatipat, suspensio PL 2023-02-24

SPC

Resepti

Otomax vet korvatipat, suspensio PL 2020-10-23

SPC

Resepti

Ovareline 50 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2019-08-22.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
OvuGel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxmax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxybee - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxyglobin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi