Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: g


Pakkausselosteet 1 - 13 kokonaismäärästä 13
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Galastop vet. 50 mikrog-ml tipat, liuos PL 2023-12-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galliprant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Gastazole vet 370 mg-g oraalipasta PL 2023-11-17

SPC

Resepti

GastroGard 370 mg-g oraalipasta PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Geepenil vet 24 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2020-12-04

SPC

Resepti

Genestran vet 75 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2023-06-12

SPC

Resepti

Givix vet 150 mg purutabletti PL 2021-06-14

SPC

Resepti

Givix vet 25 mg-ml oraaliliuos PL 2019-08-12

SPC

Resepti

Givix vet 264 mg purutabletti PL 2021-06-14

SPC

Resepti

Givix vet 88 mg purutabletti PL 2021-06-14

SPC

Itsehoito

Gleptosil vet. 200 mg Fe3+-ml injektioneste, liuos PL 2020-04-16

SPC

Resepti

Glucobel vet. 40 g - 100 ml infuusioneste, liuos PL 2023-02-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gumbohatch - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi