Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 70 kokonaismäärästä 70
Edelliset 30    |  1  2  3   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evalon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evanovo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evicto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Exoflox vet. 25 mg-ml konsentraatti oraaliliuosta varten PL 2021-03-12

SPC

Itsehoito

Exproline vet 2.5 mg-ml sumute iholle, liuos PL 2019-02-21

SPC

Itsehoito

Exproline vet 50 mg paikallisvaleluliuos PL 2021-03-16

SPC

Itsehoito

Exproline vet 67, 134, 268, 402 mg paikallisvaleluliuos PL 2021-01-26

SPC

Itsehoito

Exspot vet 715 mg-ml paikallisvaleluliuos PL 2023-01-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exzolt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3