Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 70
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Equilis Tetanus-Serum vet injektioneste, liuos PL 2015-05-12.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis West Nile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Equimax oraaligeeli PL 2024-03-22

SPC

Resepti

Equimucin vet 2 g jauhe PL 2016-07-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equioxx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Equip F vet. injektioneste, suspensio PL 2023-07-13

SPC

Resepti

Equip FT vet. injektioneste, suspensio PL 2023-07-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equip WNV (ent. Duvaxyn WNV) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Equipramox vet. 19.5 mg-g + 121.7 mg-g oraaligeeli PL 2016-12-19

SPC

Resepti

Equipred vet 50 mg tabletti PL 2019-12-27.doc

SPC

Resepti

Equipulmin vet. 25 mikrog-ml siirappi PL 2021-11-23

SPC

Resepti

Equisedan vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-09-27

SPC

Resepti

Equishield EHV injektioneste, emulsio PL 2021-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equisolon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Eraquell 18,7 mg/g oraalipasta PL 2016-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eravac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eryseng - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eryseng Parvo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Estrumat vet. 0,25 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-10-10

SPC

Resepti

Ethacilin vet 300.000 IU/ml injektioneste, suspensio PL 2019-10-10

SPC

Resepti

Eurican DAP kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Eurican DAPPi kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Eurican DAPPi-Lmulti kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja suspensio, injektionestettä varten, suspensio PL 2023-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eurican Herpes 205 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eurican L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Eurican Lmulti injektioneste, suspensio PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Eutabarb vet. 400 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-05-25

SPC

Resepti

Euthanimal vet 200 mg-ml injektioneste, liuos PL 2017-12-04.docx

SPC

Resepti

Euthanimal vet 400 mg-ml injektioneste, liuos PL 2017-11-30.docx

SPC

Resepti

Euthasol vet 400 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-02-11

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >