Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 56
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Adaxio 20 mg-ml plus 20 mg-ml shampoo PL 2019-06-07

SPC

Resepti

Adequanin vet 250 mg-ml injektioneste, liuos PL 2014-12-08

SPC

Resepti

Adequanin vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-05-22 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
AdTab - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advocate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aivlosin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alamycin LA vet injektioneste, liuos PL 2022-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alcort - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alfaxan 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-12-19

SPC

Resepti

Alfaxan Multidose 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-12-19

SPC

Resepti

Alizin 30 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-04-30 Uusi

SPC

Resepti

ALPHA JECT 3000 injektioneste, emulsio PL 2022-01-04

SPC

Resepti

Altresyn 4 mg-ml oraaliliuos PL 2019-03-01.docx

SPC

Resepti

Alvegesic vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-11-10

SPC

Resepti

Alzane vet 5mg-ml injektioneste, liuos PL 2015-05-28

SPC

Resepti

Amdocyl 697 mg-g jauhe PL 2024-01-03

SPC

Resepti

Amodip 1.25 mg purutabletti PL 2020-11-10

SPC

Resepti

Amovet vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2016-10-17

SPC

Resepti

Amovet vet 50 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2021-09-21

SPC

Resepti

Amoxibactin vet 250 mg tabletti PL 2020-09-01

SPC

Resepti

Amoxibactin vet 50 mg tabletti PL 2020-09-01

SPC

Resepti

Amoxibactin vet 500 mg tabletti PL 2020-09-01

SPC

Resepti

Amoxival vet 200 mg, 400 mg tabletit PL 2023-02-14

SPC

Resepti

Ampiclox vet intramammaarisuspensio PL 2024-02-12

SPC

Resepti

Anaestamine 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-03-23.doc

SPC

Resepti

Ancesol 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-04-01

SPC

Resepti

Animec vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-09-14

SPC

Resepti/itsehoito

Anthelmin vet 175 mg - 504 mg - 525 mg tabletti PL 2023-04-01

SPC

Resepti/itsehoito

Anthelmin vet 230 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-06-13 Uusi

SPC

Resepti/itsehoito

Anthelmin vet 50 mg - 144 mg - 150 mg tabletti PL 2023-04-01

  1  2  |  Seuraavat 30   >