Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 56 kokonaismäärästä 56
Edelliset 30    |  1  2   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Antirobe vet. 25 mg, 75 mg, 150 mg ja 300 mg kapseli, kova PL 2021-11-24

SPC

Resepti

Antisedan vet 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2015-06-01.doc

SPC

Resepti

Apelka Vet 5 mg-ml oraaliliuos PL 2022-07-13

SPC

Resepti

Apivar vet 500 mg lääkeneuha mehiläispesään PL 2020-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apoquel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Apovomin 3 mg-ml Injektioneste, liuos PL 2022-06-01

SPC

Resepti

Apovomin vet 1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-04-08

SPC

Resepti

Aquaflor vet 500 mg-g esisekoite lääkerehua varten PL 2020-03-11

SPC

Resepti

Aquavac Relera vet konsentraatti kastosuspensiota varten PL 2020-07-16.doc

SPC

Resepti

Aqupharm Natriumklorid 9 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2021-06-28

SPC

Resepti

Aqupharm Ringer-Lactate infuusioneste, liuos PL 2021-06-28

SPC

Resepti

Arixil vet 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-02-24.docx

SPC

Resepti

Arixil vet 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-02-24.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arti-Cell Forte - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Ataxxa vet 200 mg-40 mg, 500 mg-100 mg, 1250 mg-250 mg, 2000 mg-400 mg paikallisvaleluliuos PL 2022-03-04

SPC

Resepti

Atipam vet 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-01-25

SPC

Resepti

Atopica vet. 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg kapseli, pehmeä PL 2020-01-20

SPC

Resepti

Atopica vet. 100 mg-ml oraaliliuos PL 2020-01-20

SPC

Resepti

Attane vet 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste PL 2022-05-05

SPC

Resepti

Aurizon korvatipat, suspensio PI 2006-05-29

SPC

Resepti

AviPro AE (ent. Tad AE vac) konsentraatti oraalisuspensiota varten PL 2016-07-15

SPC

Resepti

AviPro THYMOVAC kuiva-aine, kylmäkuivattu, juomaveteen sekoitettavaksi PL 2013-08-13

SPC

Resepti

Axilur 22 % rakeet PL 2021-09-21

SPC

Resepti

Axilur vet 18,75 pros. oraalipasta PL 2019-11-04

SPC

Itsehoito

Axilur vet 250 mg tabletti PL 2021-09-15

SPC

Itsehoito

Axilur vet 500 mg tabletti PL 2021-09-15

Edelliset 30    |  1  2