Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 238
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Retafyllin 200 mg depottabletti, 300 mg depottabletti SPC 2021-03-10

PL

Resepti

Retrovir 250 mg kapseli, kova SPC 2021-04-12

PL

Resepti

Revastad 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revestive - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Revia 50 mg tabletti SPC 2011-07-08.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revinty Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Revitelle 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Revitelle 2.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Revitelle 20 mg tabletti SPC 2021-05-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revlimid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revolade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reyataz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rezolsta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rhesonativ 625 IU-ml injektioneste SPC 2019-02-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rhokiinsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rhophylac 1000 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2021-06-30

PL

Resepti

Rhophylac 1500 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2021-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riarify - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Riastap 1 g injektio - infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-05-31

PL

Resepti

Rigevidoncont 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2020-03-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rilutek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riluzole Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rimapen 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-30

PL

Resepti

Rinexin 50 mg depottabletti SPC 2020-10-20

PL

Resepti

Ringer-Acetat Baxter Viaflo infuusioneste, liuos SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Ringer-acetat Fresenius Kabi infuusioneste, liuos SPC 2020-11-09

PL

Resepti

Ringerfundin infuusioneste SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Rinivent 21 mikrog-annos nenäsumute, liuos SPC 2021-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rinvoq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >