Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 238 kokonaismäärästä 238
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rosuvastatin ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-09

PL

Resepti

Rosuvastatin Sandoz 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Rosuvastatin Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Rosuvastatin Xiromed 5mg, 10mg, 20mg, 40 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimibe ratiopharm 5 mg- 10 mg, 10 mg-10 mg, 20 mg - 10 mg tabletti SPC 2021-06-28 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rotarix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RotaTeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roteas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rotop-Nanohsa 0,5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2015-09-04.docx

PL

Itsehoito

Rowiren emulsiovoide SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Roxiper 10 mg-4 mg-1.25 mg, 20 mg-4 mg-1.25 mg, 10 mg-8 mg-2.5 mg, 20 mg-8 mg-2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Roxithromycin Orifarm 150, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-18

PL

Resepti

Roxithromycin Sandoz 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti/itsehoito

Rozex 0.75 prosenttinen emulsiovoide SPC 2021-09-06

PL

Resepti/itsehoito

Rozex 0.75 prosenttinen geeli SPC 2021-07-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rozlytrek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rubira 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13 Uusi

PL

Resepti

Rubira 0,03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rubraca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ruconest - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rukobia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ruxience - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rxulti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ryaltris 25 mikrogrammaa - 600 mikrogrammaa_annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-05-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rybelsus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rydapt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ryeqo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ryzodeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8