Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 263
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rolufta Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Rometor ratiopharm 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-10-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ronapreve - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ropinirol KRKA 2 mg, 4 mg, 8 mg, depottabletti SPC 2023-05-29

PL

Resepti

Ropinirol Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2023-10-09

PL

Resepti

Ropinostad 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2023-05-30

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg-ml, 7.5 mg-ml, 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Ropivacaine B. Braun 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Ropivacaine B. Braun 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Ropivacaine B. Braun 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Ropivacaine B. Braun 7,5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Ropivacaine BioQ 2 mg/ml infuusioneste, liuos, antovälineistö, SPC 2024-01-29

PL

Resepti

Rosamera 10mg-5mg-4mg, 10mg-5mg-8mg, 10mg-10mg-8mg, 20mg-5mg-4mg, 20mg-5mg-8mg, 20mg-10mg-8mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-26

PL

Resepti/itsehoito

Rosazol 1 % emulsiovoide SPC 2019-10-09

PL

Resepti

Rosuvastatin Actavis 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-23

PL

Resepti

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-27

PL

Resepti

Rosuvastatin Krka 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-15

PL

Resepti

Rosuvastatin Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-15

PL

Resepti

Rosuvastatin Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-04

PL

Resepti

Rosuvastatin ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-15

PL

Resepti

Rosuvastatin Sandoz 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-20

PL

Resepti

Rosuvastatin Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-26

PL

Resepti

Rosuvastatin Xiromed 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimib Krka 5 mg-10 mg, 10 mg-10 mg, 20 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-15

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimibe ratiopharm 5 mg - 10 mg, 10 mg - 10 mg tabletti SPC 2023-08-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rotarix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RotaTeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roteas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >