Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 263
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ringer-acetat Fresenius Kabi infuusioneste, liuos SPC 2020-11-09

PL

Resepti

Ringerfundin infuusioneste SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Rinivent 21 mikrog-annos nenäsumute, liuos SPC 2023-07-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rinvoq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Risedronat Accord 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-07

PL

Resepti

Risedronat Sandoz 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Rismyl 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-29

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Risperdal 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-08-26

PL

Resepti

Risperdal Consta 25 mg, 37.5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Risperidon Actavis 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2018-08-03

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2023-02-16

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-16

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-29

PL

Resepti

Risperidon Orion 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-06-22

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24

PL

Resepti

Risperidon Ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-06

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 25 mg, 37.5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-09

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-09

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-10-06

PL

Resepti

Risperidone Grindeks 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-01.docx Uusi

PL

Resepti

Risperidone Stada 0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ristaben - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ristfor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritonavir Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-02 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ritonavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritonavir Sandoz 100 mg tabletti SPC 2020-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivaroxaban Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >