Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 264
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine 1 A Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rivastor 13.3 mg-24 tuntia depotlaastari SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Rivastor 4.6 mg-24 tuntia, 9.5 mg-24 tuntia depotlaastari SPC 2020-02-26

PL

Resepti

Rivatril 0,5 mg, 2 mg tabletti SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Rivaxa 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-15.docx

PL

Resepti

Rivaxa 15 mg + 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen (aloituspakkaus) SPC 2024-03-15.docx

PL

Resepti

Rivaxa 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-15.docx

PL

Resepti

Rivaxa 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-15.docx

PL

Resepti

Rivaxa 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-15.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixathon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixubis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rizastad 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-11-18

PL

Resepti

Rizatriptan Stada 10 mg tabletti SPC 2021-12-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rizmoic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RoActemra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Robinul 0,2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Robinul-Neostigmin 0.5 mg-ml + 2.5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-01

PL

Resepti

Rocephalin cum lidocain 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2024-04-30 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roclanda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roctavian - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rocuronium B.Braun 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-03-17

PL

Resepti

Rocuronium bromide Aguettant 10 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-07-28.docx Uusi

PL

Resepti

Rocuronium Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2024-01-26

PL

Resepti

Rocuronium hameln 10 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2023-12-05

PL

Itsehoito

Rogaine 50 mg-ml liuos iholle SPC 2022-10-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >