Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 241
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ritemvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritonavir Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ritonavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritonavir Sandoz 100 mg tabletti SPC 2020-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivaroxaban Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27 aloituspakkaus

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Rivastigmin Orion 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Rivastigmin ratiopharm 13.3 mg-24 h depotlaastari SPC 2016-09-06

PL

Resepti

Rivastigmin ratiopharm 4.6 mg-24 h, 9.5 mg-24 h depotlaastari SPC 2016-09-06

PL

Resepti

Rivastigmin Stada 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2020-12-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine 1 A Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rivastor 13.3 mg-24 h depotlaastari SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Rivastor 4.6 mg-24 tuntia, 9.5 mg-24 tuntia depotlaastari SPC 2020-02-26

PL

Resepti

Rivatril 0.5 mg, 2 mg tabletti SPC 2018-01-05

PL

Resepti

Rivatril 2 mg tabletti SPC 2014-08-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixathon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixubis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rizastad 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2014-05-14.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >