Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 260
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-13

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-13

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-13

PL

Resepti

Rivaroxaban Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-25

PL

Resepti

Rivaroxaban Orion 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-10

PL

Resepti

Rivaroxaban Orion 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-25

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-20

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-20

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-20 aloituspakkaus

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-20

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-20

PL

Resepti

Rivaroxaban Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Sandoz 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Sandoz 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Stada 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Rivaroxaban Stada 15 mg + 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Rivaroxaban Stada 15 mg kapseli, kova SPC 2023-08-16

PL

Resepti

Rivaroxaban Stada 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Rivaroxaban Stada 15 mg, 20 mg kapseli, kova hoidon aloituspakkaus SPC 2023-08-16

PL

Resepti

Rivaroxaban Stada 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Rivaroxaban Stada 20 mg kapseli, kova SPC 2023-08-16

PL

Resepti

Rivaroxaban Stada 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivaroxaban Viatris (ent. Rivaroxaban Mylan) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rivastigmin Orion 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2023-07-04

PL

Resepti

Rivastigmin Stada 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2020-12-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine 1 A Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >