Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 337
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Pronaxen 25 mg - ml oraalisuspensio SPC 2020-11-23

PL

Resepti

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2020-11-23

PL

Itsehoito

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2020-11-23 OTC

PL

Resepti

Pronaxen 500 mg tabletti SPC 2020-11-23

PL

Resepti

Propecia 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Propess 10 mg depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2021-09-10 Uusi

PL

Resepti

Propofol Primex 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Propofol Primex 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 5 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2021-06-30.docx

PL

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-30.doc

PL

Resepti

Propral 10 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Propranolol Accord 10, 40, 80 mg tabletti SPC 2018-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ProQuad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Proscar 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11 Uusi

PL

Itsehoito

Prostaforce kapseli, pehmeä SPC 2012-03-16

PL

Resepti

Prosterid 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Prostivas 0.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-02-02

PL

Resepti

Protamiinisulfaatti Leo Pharma 1400 anti-hepariini KY-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2014-10-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protaphane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protopic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Provera 10 mg tabletti SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Prucalopride Stada 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-12

PL

Resepti

Pulmicort 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2018-08-10

PL

Resepti

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog 200 mikrog 400 mikrog inhalaatiojauhe SPC 2017-05-10

PL

Resepti

Pulmocis valmisteyhdistelmä radioaktiivista valmistetta varten SPC 2019-02-27

PL

Resepti

Pulmonox AWO 0.1 pros lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2015-12-23

PL

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten PL 2015-09-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >