Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 354
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Produodopa 240 mg-ml + 12 mg-ml SPC 2023-11-17

PL

Resepti

Profast 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, SPC 2023-07-26

PL

Resepti

Progit 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-11

PL

Resepti

Prograf 0.5 mg, 1 mg ja 5 mg kapseli, kova SPC 2022-12-05

PL

Resepti

Prograf 5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-12-05

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2023-10-10

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2023-10-10

PL

Resepti

Prohance 279,3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-05-09

PL

Resepti

Prohance 279,3 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2024-05-09

PL

Resepti

Prolastina 1000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2024-05-17 Uusi

PL

Resepti

Prolastina 4000 mg, 5000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prolia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prolutex 25 mg injektioneste, liuos SPC 2023-11-17

PL

Resepti

Prolutex 25 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-11-17.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prometax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Promictan 0.4 mg depottabletti SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Pronaxen 25 mg - ml oraalisuspensio SPC 2022-10-19

PL

Resepti

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2022-10-24

PL

Itsehoito

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2022-10-24 OTC

PL

Resepti

Pronaxen 500 mg tabletti SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Propecia 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Propess 10 mg depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2021-09-10

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 5 mg-ml injektioneste, emulsio SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2022-02-23.docx

PL

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, esitäytetty ruisku SPC 2022-02-23

PL

Resepti

Propral 10 mg, 40 mg tabletti SPC 2023-09-19

PL

Resepti

Propranolol Accord 10 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ProQuad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >