Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 337
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Precosa 250 mg kapseli, kova SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Pred forte 10 mg_ml silmätipat, suspensio SPC 2020-11-02

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-09-14 Uusi

PL

Resepti

Prednison 5 mg, 40 mg tabletti valmisteyhteenveto 2020-09-18

PL

Resepti

Pregabalin 1A Farma 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2020-12-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin Krka 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2021-01-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Mylan Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin Orion 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2021-04-26 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Pfizer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin ratiopharm 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2021-03-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Sandoz GmbH - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Zentiva k.s. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregnyl injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Preterax 2 mg-0.625 mg tabletti SPC 2012-07-31

PL

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pretomanid FGK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevenar 13 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevymis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prezista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prialt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2021-04-01

PL

Resepti

Priligy 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-24 Uusi

PL

Itsehoito

Primaspan 50 mg,100 mg ja 250 mg enterotabletti SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Primolut N 5 mg tabletti SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2019-04-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >