Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 339
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2021-06-07

PL

Resepti

Primovist 0,25mmol-ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Primperan 10 mg tabletti SPC 2021-10-11

PL

Resepti

Primperan 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-07

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (ampullissa) SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetty ruisku SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Prismasol Kalium 2 mmol-l hemodialyysi-hemofiltraationeste SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Prismasol Kalium 4 mmol-l hemodialyysi-hemofiltraationeste SPC 2021-09-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pritor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PritorPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Privigen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pro-Epanutin 75 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten-injektioneste, liuos SPC 2022-03-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procoralan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Procren Depot PDS 3.75 mg, 11.25 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2022-07-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procysbi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Produodopa 240 mg-ml + 12 mg-ml SPC 2022-09-05

PL

Resepti

Profamid 250 mg tabletti SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Profast 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, SPC 2022-01-21

PL

Resepti

Progit 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-03

PL

Resepti

Prograf 0.5 mg, 1 mg ja 5 mg kapseli, kova SPC 2022-12-05

PL

Resepti

Prograf 5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-12-05

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2022-03-22

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2022-03-22

PL

Resepti

Prohance 279,3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-24

PL

Resepti

Prohance 279,3 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2022-05-24

PL

Resepti

Prolastina 1000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-11-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prolia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prolutex 25 mg injektioneste, liuos SPC 2021-04-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >