Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 337
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos, injektiopullo SPC 2020-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Polivy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ponstan Forte 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ponvory - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole AHCL - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Posaconazole STADA 100 mg enterotabletti SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Posaconazole Stada 40 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-11-25

PL

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Postinor 1,5 mg tabletti SPC 2021-01-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Potactasol - EMA: EPAR PI
suomi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poteligeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pradaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praluent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.7 mg tabletti SPC 2020-07-08.doc

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.10 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletit SPC 2020-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.1 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.88 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti SPC 2020-04-24.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prandin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prasugrel Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pratsiol 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2020-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pravafenix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pravastatin Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-07-16

PL

Resepti

Pravastatin ratiopharm 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-10-30

PL

Resepti

Pravastatin Winthrop 20, 40 mg tabletit SPC 2005-10-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praxbind - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Preamlessa 2.85 mg-2.5 mg, 5.7 mg-5 mg tabletti SPC 2021-04-12

PL

Resepti/itsehoito

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2021-01-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >