Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pixuvri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Plasmalyte Glucos 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Plasmalyte infuusioneste, liuos SPC 2023-08-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plavix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plegridy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plegridy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plenadren - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Plendil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2023-09-15

PL

Itsehoito

Plenvu jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-05-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plerixafor Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Plerixafor Seacross 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-20

PL

Resepti

Plerixafor Viatris 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-12-06

PL

Resepti

Plerixafor Vivanta 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-03-21.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pluvicto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2022-10-19

PL

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos, injektiopullo SPC 2022-10-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Polivy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pombiliti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ponvory - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Posaconazol STADA 40 mgml oraalisuspensio SPC 2023-05-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole AHCL - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Posaconazole STADA 100 mg enterotabletti SPC 2022-08-29

PL

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti SPC 2021-12-07

PL

Resepti

Postinor 1,5 mg tabletti SPC 2022-02-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Potactasol - EMA: EPAR PI
suomi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poteligeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pradaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praluent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.7 mg tabletti SPC 2020-07-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >