Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 337
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Physiotens 0.4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Picato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Picoprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-04-20

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2020-05-26

PL

Itsehoito

Picorion 7,5 mg-ml tipat, liuos SPC 2020-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pifeltro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Pimafucin 2% emulsiovoide - SPC 2021-03-01

PL

Itsehoito

Pimafucort emulsiovoide SPC 2018-09-25

PL

Resepti

Pimafucort emulsiovoide, SPC 2020-06-29.docx

PL

Itsehoito

Pimafucort voide SPC 2020-12-10

PL

Resepti/itsehoito

Pinex 24 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Fresenius Kabi 2 g - 0,25 g, 4 g - 0,5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-08-19 Uusi

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Reig Jofre 2 g - 0.25 g, 4 g - 0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-07-16

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Sandoz 2 g-0.25 g, 4 g-0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Stragen 2 g-0.25 g, 4 g-0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-07-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Piqray - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Piroxin 0,5 prosenttinen geeli SPC 2021-02-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pixuvri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Plasmalyte Glucos 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Plasmalyte infuusioneste, liuos SPC 2021-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plavix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plegridy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plegridy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plenadren - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Plendil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2021-07-02

PL

Itsehoito

Plenvu jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-03-17

PL

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-05-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >