Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 298
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg, 200 mg oraaliliuos SPC 2021-11-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Metalyse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-16 Uusi

PL

Resepti

Metforem 500 mg, 750 mg depottabletti SPC 2022-08-16 Uusi

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg depottabletti SPC 2022-06-21

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-22

PL

Resepti

Metformin Actavis 500, 850 mg tabletti SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Metformin STADA 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Metformin Vitabalans 500 mg, 1000 mg tabletti SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Metformin Zentiva 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-07

PL

Resepti

Methadone G.L. Pharma 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg tabletti SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Methadone Martindale Pharma 2 mg-ml SPC 2019-03-14.doc

PL

Resepti

Methotrexat Accord 10 mg tabletti SPC 2022-09-05 Uusi

PL

Resepti

Methotrexat Accord 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-05-19

PL

Resepti

Methotrexat Accord 2,5 mg tabletti SPC 2022-09-05 Uusi

PL

Resepti

Methotrexat Accord 25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-19

PL

Resepti

Methotrexate Ebewe 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-03-11

PL

Resepti

Methotrexate Pfizer 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Methylphenidate Mylan 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Methylphenidate Orion 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2022-03-18

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 18 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2022-02-28

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 27 mg depottabletti SPC 2022-02-28

PL

Resepti

Methylphenidate STADA 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2021-12-23

PL

Resepti

Methylphenidate Stada 20 mg, 30 mg, 40 mg 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-04-26 Uusi

PL

Resepti

Methylprednisolone Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg ja 1000 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Methylthioninium chloride Cosmo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Methylthioninium chloride Proveblue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Metoclopramide Accord 10 mg tabletti SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Metoclopramide Baxter 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-08-12 Uusi

PL

Resepti

Metoclopramide Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >