Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 312
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste, liuos SPC 2017-04-25

PL

Resepti

Micafungin Mylan 50 mg, 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Micardis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MicardisPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Microlax peräruiskeliuos SPC 2022-11-03

PL

Resepti

Midazolam Accord 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Midazolam Accord 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Midazolam Accordpharma 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Midazolam Hameln 1 mg-ml ja 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-08-17

PL

Resepti

Midazolam Medical Valley 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg liuos suuonteloon SPC 2022-09-21

PL

Resepti

Midiana 0,03mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-30 Uusi

PL

Resepti

Mifegyne 200 mg tabletti SPC 2022-11-08

PL

Resepti

Migard 2.5 mg tabletti SPC 2021-08-09

PL

Resepti

Miglustat Accord 100 mg kapseli, kova SPC 2023-04-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Miglustat Dipharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Miglustat Gen.Orph - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Milnocor 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mimpara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mini- pill tabletti SPC 29-04-2020.doc

PL

Itsehoito

Minifom 200 mg kapseli, pehmeä SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Minims Atropine Sulphate 10 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-02-18

PL

Resepti

Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-02-18

PL

Resepti

Minirin 2.5 mikrog-annos nenäsumute, liuos SPC 2022-11-28

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog ja 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Minulet tabletti, päällystetty SPC 2022-10-12

PL

Resepti

Miochol-E 10 mg-ml jauhe ja liuotin instillaatioliuosta varten, silmän sisään SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirapexin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mircera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mirena 20 mikrog-24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2023-03-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >