Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Miglustat Dipharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Miglustat Gen.Orph - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Milnocor 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mimpara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mini- pill tabletti SPC 29-04-2020.doc

PL

Itsehoito

Minifom 200 mg kapseli SPC 2012-08-30

PL

Resepti

Minims Atropine Sulphate 10 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa SPC 2019-03-07

PL

Resepti

Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa SPC 2019-07-15

PL

Resepti

Minirin 2.5 mikrog-annos nenäsumute SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog ja 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Minulet tabletti, päällystetty SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Miochol-E 10 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2011-02-28

PL

Itsehoito

Miral tabletti SPC 2017-12-27

PL

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirapexin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mircera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mirena 20 mikrog-24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2021-09-01 Uusi

PL

Resepti

Mirtagav 15 mg, 30 mg 45 mg tabletti SPC 2010-05-05

PL

Resepti

Mirtamerck 15 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtamerck 30 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtamerck 45 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtazapin Actavis 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-12

PL

Resepti

Mirtazapin Hexal 15 mg, 30 mg ,45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-30

PL

Resepti

Mirtazapin Orion 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14 Uusi

PL

Resepti

Mirtazapin Orion 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-06-28 Uusi

PL

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-06

PL

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-12

PL

Resepti

Mirtazapine Actavis 15, 30, 45 mg tabletti SPC 2006-01-24

PL

Resepti

Mirtazapine STADA 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti SPC 2010-05-28.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >