Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Metopirone 250 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-03-16.docx

PL

Resepti

Metopocor 1 mg_ml injektioneste SPC 2019-04-29.doc

PL

Resepti

Metoprolin 100 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Metoprolin 50 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2020-07-21

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75, 47.5, 95 ja 190 mg depottabletti SPC 2020-01-07

PL

Resepti

Metronidazol Baxter 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-10-30

PL

Resepti

Metronidazole Braun 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Metronidazole Vioser 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-07-20

PL

Resepti

Metvix 160 mg-ml emulsiovoide SPC 2021-05-07

PL

Resepti

Miacalcic 100 IUml injektio- ja infuusioneste, liuos valmisteyhteenveto 2020-10-27

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste, liuos SPC 2017-04-25

PL

Resepti

Micafungin Mylan 50 mg, 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Micardis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MicardisPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Microlax peräruiskeliuos SPC 2021-07-29

PL

Resepti

Microluton 30 mikrog tabletti SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Midazolam Accord 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-09-21 Uusi

PL

Resepti

Midazolam Accord 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-09-21 Uusi

PL

Resepti

Midazolam Accordpharma 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-28

PL

Resepti

Midazolam Hameln 1 mg-ml ja 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-07-17.doc

PL

Resepti

Midazolam Medical Valley 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg liuos suuonteloon SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Midazolam Orpha 15 mg tabletti SPC 2020-02-12

PL

Resepti

Midiana (ent. Ethinylestradiol-Drospirenone Richter) 0.03 mg - 3 mg tabletti SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Mifegyne 200 mg tabletti SPC 2021-07-28

PL

Resepti

Migard 2.5 mg tabletti SPC 2021-04-30

PL

Resepti

Miglustat Accord 100 mg kapseli, kova SPC 2021-03-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >