Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirvaso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mithraring 0,120 mg -0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2021-06-07

PL

Resepti

Mitomycin Accord 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten-virtsarakkoon SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Mitomycin Medac 40 mg jauhe ja liuotin liuosta varten, virtsarakkoon SPC 2021-03-16

PL

Resepti

Mitomycin medac, 1 mg-ml, injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten virtsarakkoon SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg jauhe ja liuotin, liuosta varten, virtsarakkoon SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Mitoxantron Ebewe 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-05-13.docx

PL

Resepti

Mivacron 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mixtard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mobic 15 mg tabletti SPC 2020-11-13

PL

Resepti

Mobic 7.5 mg tabletti SPC 2020-11-13

PL

Itsehoito

Mobilat emulsiovoide SPC 2020-12-18

PL

Itsehoito

Mobilat geeli SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Moclobemid Ratiopharm 150mg, 300mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Modafinil Orion 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2020-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Modigraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Momesonex 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-09-09

PL

Resepti/itsehoito

Mometason Orion 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-05-26

PL

Resepti/itsehoito

Mometasone SanoSwiss 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-11-10

PL

Resepti/itsehoito

Mommox 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-02-11

PL

Resepti

Monofer 100 mg-ml injektio--infuusioneste, liuos SPC 2020-05-26.doc

PL

Resepti

Monopex 1mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2019-01-04

PL

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Montelukast Accord 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Montelukast Accord 4 mg purutabletti SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Montelukast Accord 5 mg purutabletti SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2010-09-03

PL

Resepti

Montelukast Helm 5 mg purutabletit SPC 2010-12-10.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >