Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog ja 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Minulet tabletti, päällystetty SPC 2022-10-12

PL

Resepti

Miochol-E 10 mg-ml jauhe ja liuotin instillaatioliuosta varten, silmän sisään SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirapexin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mircera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mirena 20 mikrog-24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2024-04-24

PL

Resepti

Mirtagav 15 mg, 30 mg 45 mg tabletti SPC 2010-05-05

PL

Resepti

Mirtamerck 15 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtamerck 30 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtamerck 45 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtazapin Actavis 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-30

PL

Resepti

Mirtazapin Hexal 15 mg, 30 mg ,45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-22

PL

Resepti

Mirtazapin Orion 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-23

PL

Resepti

Mirtazapin Orion 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-06-28

PL

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-16

PL

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-30

PL

Resepti

Mirtazapin Sandoz 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti SPC 2024-02-22

PL

Resepti

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Mirtazapine Actavis 15, 30, 45 mg tabletti SPC 2006-01-24

PL

Resepti

Mirtazapine STADA 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti SPC 2010-05-28.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirvaso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Misbadi 110 mg kapseli, kova SPC 2022-06-01.docx

PL

Resepti

Misbadi 150 mg kapseli, kova SPC 2022-06-01.docx

PL

Resepti

Misbadi 75 mg kapseli, kova SPC 2022-06-01.docx

PL

Resepti

Mitomycin Accord 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten-virtsarakkoon SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Mitomycin Medac 40 mg jauhe ja liuotin liuosta varten, virtsarakkoon SPC 2024-01-16

PL

Resepti

Mitomycin medac, 1 mg-ml, injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten virtsarakkoon SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg, injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-06-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >