Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 286
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Deferasirox Stada 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteinen tabletti, SPC 2020-09-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferiprone Lipomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferiprone Lipomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Defitelio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Deflazacort Vital Pharma Nordic 6 mg, 30 mg, tabletti valmisteyhteenveto 2022-06-09

PL

Resepti

Dehydrobenzperidol 2.5 mg-ml injektioneste SPC 2018-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Delstrigo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deltyba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Demoson 1 mg-g voide SPC 2022-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dengvaxia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dentocaine 40 mg-10 mikrog-ml, injektioneste, liuos SPC 2023-03-07 Uusi

PL

Resepti

Dentocaine 40 mg-5 mikrog-ml, injektioneste, liuos SPC 2023-03-07 Uusi

PL

Resepti

Depo-Medrol 40 mg-ml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-11-23

PL

Resepti

Depo-Medrol cum Lidocain 40mgml-10mgml injektioneste, suspensio 2022-02-10.doc

PL

Resepti

Deponit Nt 5 mg-24 tuntia, 10 mg-24 tuntia, depotlaastari SPC 2021-10-22

PL

Resepti

Deprakine 300 mg, 500 mg depottabletti SPC 2022-08-23

PL

Resepti

Dermovat 0.5 mg-g emulsiovoide ja voide SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Dermovat 0.5 mg-g emulsiovoide ja voide SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Dermovat Scalp 0.5 mg-ml liuos iholle SPC 2021-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Descovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Desferal 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Desfluraani Piramal 100 % inhalaatiohöyry, neste, SPC 2023-02-02

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-12

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti SPC 2022-05-20

PL

Resepti

Desloratadin Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-11

PL

Resepti

Desloratadin Stada 0.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-11-24

PL

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >